Krav til deltagerne

Nedenfor beskrives de instrukser som stævneledelsen kræver overholdt af alle deltagere, dvs. både sejlere, trænere, forældre på vandet og andre hjælpere. Kravene gælder alle deltagere, medmindre andet er specificeret for det enkelte krav.

Svømmevest eller redningsvest er obligatorisk

Alle sejlere, trænere, hjælpere og øvrige personer der befinder sig i et fartøj, der er underlagt baneledelsens kommando, skal hele tiden være iført godkendt redningsvest eller svømmevest. Det er ikke acceptabelt bare at have vesten med om bord - den skal være på hele tiden.

Ansvarsforsikring er obligatorisk

Alle deltagende både skal have en gyldig ansvarsforsikring. Det er sejlerens ansvar at sikre at dette er i orden.  Hvis du ved elektronisk tilmelding har anført, at du har gyldig forsikring, skal den ikke vises ved registrering.
Hvis båden er privatejet er det ejerens ansvar at tegne ansvarsforsikringen. Bemærk at en almindelig husstandsforsikring ikke nødvendigvis dækker. Check med forsikringsselskabet om dette er tilfældet. Klubjoller er normalt ansvarsforsikret via klubben. Bed din ungdomsleder om policeoplysninger.

Tilmelding af motorbåde som sikkerhedsbåde etc.

Furesøen er et fredet område og sejlads med motorbåd er underlagt særlige bestemmelser fra Naturstyrelsen.
En forudsætning for at få en motorbåd med på søen er at denne anvendes som trænerbåd, at den er registreret og medbringer VHF.

Tilmelding sker til mail karin@yachtklubben.dk. Bådene skal medbringe egen VHF-radio, som skal være åben på kanal 77. Der kan max. tilmeldes 2 træner-RIB´s pr. klub på A-banen og 1 træner-RIB pr. klub på C-banen.

Hastighedsbegrænsning for motorbåde

Den maximale hastighed for motorbåde på Furesøen er 8 knob.
Dette skal overholdes.
Naturstyrelsens retningslinjer for sejlads med motorbåde på Furesøen kan læses her.

Etisk kodeks

Stævneledelsen forventer at både sejlere, trænere, hjælpere og forældre efterlever Dansk Sejlunions etiske kodeks.

Sikkerhedsberedskab

Sikkerhedsberedskabet til stævnet består af såvel personer og udstyr i både på søen som af personer og udstyr på land.
De overordnede ansvarlige for sikkerheden ved stævnet er stævnelederen. De primære kontaktpersoner for stævnet :
Karin Dahlberg-Garde (stævneleder)       karin@yachtklubben.dk           42 76 64 22
Peter Salskov-Iversen                               ps-i@live.dk                            71 75 56 32


Radiofrekvenser

Kanal 77 anvendes som sikkerhedskanal.


Sikkerhedsberedskab i YF

Bureauet kan kontakte sygeplejerske ( Karin Dahlberg-Garde), som hurtigt kan komme til stede.

Førstehjælpskasser findes i trænerlokalet (grøn plastik box), i skolestuen og i værkstedet/hallen, alle disse lokaler er placeret i stue-etagen.

Redningskrans sidder på klubhusets væg bag cykelstativerne.

Fastnet-telefon findes i klubbens forhal og har nummer 45 42 09 73

Pulverslukker findes på værkstedet.

Vandslanger findes i brandskab i klubhusets forhal ved gangen til omklædning.

Hjertestarter findes på klubhusets nordgavl.