Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 kl. 19
27. mar. 2018  Kl. 20:39:29  af: Gert Eriksen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 i klubhuset.


Dagsorden

  

1. Valg af dirigent.

  

2. Formanden aflægger beretning.

  

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

  

 4. Fastlæggelse af

  

   a. kontingent, pladsleje og rykkergebyr m.m.

  

   b. budget

  

 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

  

 6. Valg af bestyrelse, jfr. §12.

  

 7. Valg af juniorudvalg, jfr. §13

  

 8. Valg af revision jfr. §15, stk. 5

  

 9. Eventuelt

  

I henhold til vedtægternes §9,stk 3 sker indkaldelse ved direkte elektronisk meddelelse (læs e-mail) og ved opslag i klubhuset med mindst 8 dages varsel. Forslag som medlemmerne måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde inden 1. januar.

  

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen på samme måde som ved indkaldelsen (læs e-mail) årsberetning, regnskab, budgetforslag, aftryk af indkomne forslag og oversigt over bestyrelses- og juniorudvalgsmedlemmer på valg samt bestyrelseskandidater.

  

Vedr. dagsordenens punkt 5 kan det oplyses, at der i år er indkommet forslag til dette punkt.

  

Venlig hilsen

  

Yachtklubben Furesøen

  

Gert Eriksen

  

Formand

    E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 01. dec. 2018 Vores vinterbadere er godt i gang…
» 23. okt. 2018 Så er det tid for standernedhaling
» 21. okt. 2018 Vintertræning for juniorer starter søndag d. 28. oktober kl. 11.00
» 15. sep. 2018 Efterårsferie i YF
» 03. sep. 2018 YF Klubmesterskab 2018
» 19. aug. 2018 Jørgen Ring vinder årets DS DM i Yngling i Yachtklubben
» 02. aug. 2018 Navigation - duelighedsprøven for voksne
» 18. jul. 2018 Indbydelse til Yngling-DS-DM 2018 den 18-19. august på Furesøen
» 01. jul. 2018 Fotos fra Sjælland Rundt Indenom 2018
» 07. jun. 2018 Husk Havnens Dag på lørdag den 9. juni!
Side 1 af 83

Share |