Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 9. april 2019 kl. 19
25. mar. 2019  Kl. 13:07:27  af: Gert Eriksen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i klubhuset.
(Denne dagsorden er udsendt på mail til alle medlemmer den 12. februar 2019)Dagsorden


1. Valg af dirigent


2. Formanden aflægger beretning


3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse


4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent og pladsleje, rykkergebyr m.m.


5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (tidsfrist: Tirsdag den 5. marts 2019)


6. Valg af bestyrelse, jfr. §12


7. Valg af ungdomsudvalg, jfr. §13


8. Valg af revision jfr. §15, stk. 5


9. Eventuelt


I henhold til vedtægternes §9, stk 3 sker indkaldelse ved direkte elektronisk meddelelse (læs e-mail) og ved opslag i klubhuset med mindst 8 ugers varsel.

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal i henhold til vedtægterne udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling., d.v.s. senest tirsdag den 5. marts 2019.


Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen på samme måde som ved indkaldelsen (læs e-mail) årsberetning, regnskab, budgetforslag, aftryk af indkomne forslag og oversigt over bestyrelses- og ungdomsudvalgsmedlemmer på valg samt bestyrelseskandidater.


Venlig hilsen

Yachtklubben Furesøen


Gert Eriksen

Formand   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 16. sep. 2020 YF Ungdom aflyser al træning itv
» 29. aug. 2020 Furesømesterskab 2020
» 26. jul. 2020 Et farvel med 3 kanonskud til en savnet ildsjæl og formand
» 21. jul. 2020 Indsamling til: Formand Gert Eriksens mindepokal
» 20. jul. 2020 Gert Eriksen er gået bort
» 26. apr. 2020 Torsdagsmatch gennemføres i reduceret form, se på facebook
» 12. mar. 2020 YF Ungdom per 12. marts 2020 og frem
» 18. feb. 2020 Svømmehal for YF Ungdom
» 06. dec. 2019 YF klubtøj kan købes nu
» 05. sep. 2019 FURESØMESTERSKAB 2019
Side 1 af 85

Share |