Yachtklubben Furesøen inviterer til

 Indbydelse

Furesø Cup, 2017

Billeder fra A-banen

OBS! Ændring til Opti-A bane: Søndag, 30.04.2017 er varselssignalet allerede kl. 09:00! OBS!

Det oprindelige starttidspunkt kl.10 bibeholdes


Læs indbydelsen for stævnet i Yachtklubben Furesøen her

Yachtklubben Furesøen
Furesøen
29.-30. april 2017

1. ranglistestævne for A-optimisterne

2-dags stævne for B-optimister

og

1-dags stævne for C-optimister og TERA-sejlere, 30. april 2017OBS! Ændring til Opti-A bane: Søndag, 30.04.2017 er varselssignalet allerede kl. 09:00! OBS!

 
Det oprindelige starttidspunkt kl.10 bibeholdes
 

 


Stævnet livestreames lørdag den 29. april og 30 april, begge dage fra kl. 9.00 til 17.00.
Du finder hele programmet og link til livestreaming her:

https://mediehuset-kbh.dk/furesoe-cup

  

Bemærk! – vedr. tilmelding af motorbåde som sikkerhedsbåde etc:
Furesøen er et fredet område og sejlads med motorbåd er underlagt særlige bestemmelser fra Naturstyrelsen, hvorfor vi kun har rettighed til at søsætte et mindre antal motordrevne både.
Disse tilladelser vil under stævnet være forbeholdt træner-RIB´s, som også vil skulle indgå i sikkerheds-beredskabet under baneledelsen.
Derfor vil træner-RIB´s udelukkende få adgang til søsætning hvis de medbringer en VHF-radio ( kanal oplyses ved registrering ), så baneledelsen kan få kontakt til dem. Trænernes RIB´s skal registreres i bureau før 1. start.

Hvis forældre ønsker at følge stævnet fra sø-siden, er der mulighed herfor ved at melde sig som hjælper på banen.
Tilmelding som hjælper sker samtidig med tilmelding af sejler.